Ανθρώπινο Δυναμικό
Η επιχείρηση μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται για την συμβολή της στην οικονομική ζωή της περιοχής αφού έχει δημιουργήσει ήδη 40 νέες θέσεις εργασίας και οι οποίες αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό. Η μεγάλη και αυξανομένη εμπειρία του τεχνικού προσωπικού της, με την ανάληψη όλο και πιο δύσκολων έργων, της δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ανταποκριθεί άριστα στις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας (από την απορρύπανση οχημάτων μέχρι και την διάλυση εργοστασίων και πλοίων) και την συλλογή και μεταφορά τους προς ανακύκλωση στις Χαλυβουργίες και σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.
Στην εταιρεία υφίσταται τμήμα πωλήσεων αποτελούμενο από 3 άτομα και στο οποίο τμήμα προίσταται ο Κος Φλώρος Γεώργιος. Συμμετέχει σε διαγωνισμούς αλλά και μεριμνεί την συνεργασία της εταιρείας με νέο πελατολογίο διευρύνοντας γεωγραφικά την δραστηριότητα της επιχείρησης σε όλη την Ελλάδα.