Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αυτή τη στιγμή επιγραμματικά είναι οι παρακάτω: Εμπορία scrap, χαρτί, πλαστικό, εμπορία μετάλλων, απόσυρση αυτοκινήτων, εμπορία αντικών, μονάδα παραγωγής χελωνών αλουμινίου, Εμπορία υγρών καυσίμων. Δευτερεύουσες δραστηριότητες της εταιρίας που έχουν άμεση σχέση με το κυρίως αντικείμενο αφορούν: Την κατεδάφιση αποξήλωση κτιρίων εργοστασίων κτιριακών συγκροτημάτων, εγκαταστάσεων, την πλήρη διαχείριση των μπαζών και τρίτων υλικών που προκύπτουν καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Η υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και εταιρίες με τις οποίες υπάρχουν αποκλειστικές συμφωνίες συνεργασίας.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΦΟΡΑ   ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΦΟΙ  ΦΛΩΡΟΥ  ΑΕ  
⦁    Χυτήριο  για  χυτεύσεις  μετάλλων,  χαλκού- ορείχαλκου, αλουμινίου
⦁    Τμήμα  παρακολούθησης   διακηρύξεων  διαγωνισμών
⦁      Τμήμα  αναγέννησης  πλαστικού
⦁    Διαλυτήριο  αυτοκινήτων  και  πάσης  φύσεως  τροχοφόρου .  Είμαστε  συμβεβλημένοι  με  την  ΕΔΟΕ  για  την  απόσυρση  και  οριστική  διαγραφή  οχημάτων
⦁    Ιδιωτικό  κέντρο  διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  (ΚΔΑΥ )  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΚΑΣΤΟΤΕ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΧΥΤΗΡΙΟ
Το  χυτήριο  βρίσκεται  στη  ΒΙΠΕ  Λάρισας  σε  ιδιόκτητο  οικόπεδο  4000 m2, στεγάζεται  και  λειτουργεί  σε  εγκαταστάσεις  1600 m2. Είναι  άρτια  εξοπλισμένο, διαθέτει  πέντε  φούρνος  ( 2  περιστροφικούς  - ανατρεπόμενους  και  3  σταθερούς – ανατρεπόμενους ) και  ένας  συνεχής  χύτευσης  για  μπάρες  με  διάμετρο  φ110 έως  και  3  μέτρα  καθώς  και  4  φυγοκεντρικές  για  την  κατασκευή  διάφορων  μηχανικών  ειδών. Εκεί  γίνονται  οι  χυτεύσεις  χαλκού, ορείχαλκου, αλουμινίου  σε  μορφή  χελώνας  βάρους  από  12  έως  400  κιλά  ανάλογα  με  την  εκάστοτε  παραγγελία . Παράγει  έπειτα  από  παραγγελίες  για  τα  μηχανουργεία  άξονες  μασίφ  και  διάτρητους, δακτυλίδια, κ.τ.λ  όπως  επίσης  για  τη  ΔΕΗ –ΔΕΔΔΗΕ  έπειτα  από  συμμετοχή  σε  διαγωνισμούς. Τα  προϊόντα  του  χυτηρίου  είναι  άριστης  ποιότητας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΚΔΑΥ.:  Διαθέτουμε  ιδιόκτητο Κέντρο  Διαχείρισης  Ανακυκλώσιμων Υλικών  ( ΚΔΑΥ )  που  στεγάζεται  και  λειτουργεί  στις  ιδιόκτητες  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας.  Διαθέτουμε  κάδους  σε  διάφορες  βιομηχανίες  βιοτεχνίες    καθώς  επίσης  και  στους  ΟΤΑ  για  τη  συλλογή  αποκομιδή  των  άχρηστων  υλικών.  Η  εναπόθεση  των  υλικών  γίνεται  στο  χώρο  των  εγκαταστάσεων  του  ΚΔΑΥ  για  διαλογή. Υλικά  όπως  χαρτί  και  πλαστικό   από  σακούλες  πηγαίνουν  στην  πρέσα   δεματοποιούνται  και  αποθηκεύονται.   Τα υπόλοιπα  σκουπίδια  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  μεταφέρονται  στα  ΧΥΤΑ με  επιβάρυνση  50 ευρώ/τόνο.

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
Το τμήμα  διαγωνισμών  και  διακηρύξεων  είναι  αρμόδιο  για  την  παρακολούθηση  πάσης  φύσεως διαγωνισμών  που  έχουν  σχάση  με  το  αντικείμενο  της  ενασχόλησης  της  εταιρείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε  έργο  της  ΔΕΗ  στην  Πτολεμαϊδα  10.000 τόνων  σκραπ  το  οποίο  ανέλαβε  εργολαβικά  η  εταιρεία  μας  ή  έργο  της  ΔΕΔΔΗΕ  για  την  κατασκευή  αξόνων,  Δακτυλιδιών  πύρων  αξίας  330.000 ευρώ   


ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΑΛΟΓΗΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ( ΚΔΑΥ )
Η  εκμετάλλευση  του  κέντρου  διαλογής  ανακυκλώσιμων  υλικών  με  έδρα  το  Αρτεσιανό  Καρδίτσας  βρισκόταν    υπό  την  εκμετάλλευσή  μας  για  έξι  συνεχόμενες  περιόδους  και  το  εργατικό  δυναμικό  ανέρχεται  στα  είκοσι  τέσσερα ( 24 ) άτομα.

ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στο  τμήμα  αυτό  οδηγούνται  όλα  τα  οχήματα  που  έχουν  διαγραφεί  οριστικά,  γίνεται διαχωρισμός – ανάκτηση  των  χρήσιμων  ανταλλακτικών  και  τα  κουφάρια  οδηγούνται  στις  πρέσες.  Στο  διαλυτήριο  οδηγούνται  επίσης  τα  οχήματα  οριστικού  τέλους  ζωής  ΟΤΚΖ,  για  την  οποία  η  εταιρεία  μας  αναλαμβάνει  την  οριστική  διαγραφή.

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Σήμερα  το  σκραπ  του  πλαστικού  δεν  διατίθεται με  τη  μορφή  του  σκραπ   αλλά  επεξεργάζεται ,  μεταφέρεται  στους  σπαστήρες  και  μετατρέπεται  σε  κόκκους . οι  κόκκοι  πλαστικού  πριν  την  αποθήκευση   οδηγούνται  στα  πλυντήρια, καθαρίζονται  και  αποθηκεύονται  σε  σάκους  ως  έτοιμη  πρώτη  ύλη  για  τις  βιομηχανίες  πλαστικού

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΛΟΓΗΣ  ΣΚΡΑΠ  ΣΙΔΗΡΟΥ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Διαθέτουμε  μηχανοκίνητο  μαγνήτη ο  οποίος  χρησιμοποιείται  για  τη  διαλογή  του  σκραπ  γιατί  στα  υλικά  υπάρχουν  διαφορετικά  είδη  μετάλλων  τα  οποία  έχουν  διαφορετικές  τιμές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ
Κάθε δραστηριότητα της Εταιρίας μας γίνεται αυστηρά με σεβασμό προς το περιβάλλον και  τον  πολίτη. 


ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ